Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Hossa Nieruchomości Aleksandra Bolchajmer z siedzibą w Warszawie (02-762) przy ul. Barcelońskiej 7 m. 18.

Kontakt z administratorem: ag.hossa@gmail.com


Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników serwisu nieruchomoscihossa.pl przetwarzane są w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług świadczonych przez Administratora.

Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Administratora oraz jego usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych od dnia 25.05.2018 r. jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części „RODO”.

Rodzaj gromadzonych danych.

Pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta możemy gromadzić następujące dane osobowe:

- dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

- informacje dodatkowe, czyli te, które nam Państwo przekazują, w celu skorzystania z naszych usług, uzyskania informacji o naszych usługach, jak np. Państwa preferencje odnośnie zakupu, sprzedaży, najmu lub wynajmu nieruchomości,

- informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych usłu

 

Sposób pozyskiwania danych osobowych.

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie.

- formularz kontaktu ws. oferty nieruchomości,

- formularz kontaktu ws. usług Administratora.

- formularz zgłoszenia oferty.

Dane przekazywane nam za pośrednictwem formularzy kontaktu przetwarzane są w/dla:

- pozyskania zgód marketingowych i handlowych,

- wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem,

- udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na przesłane pytania,

- przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta,

- wysłania użytkownikowi oferty

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działania, w zakresie przeznaczenia danego formularza. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo i poufność pozyskanych danych osobowych.


Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

Udostępnianie pozyskanych danych.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać przetwarzane dane osobowe innym podmiotom takim jak:
- firmy hostingowe (w celu przechowywania danych osobowych na serwerze)
- firmy dostarczające oprogramowanie CRM
- podwykonawcy świadczący usługi prawne, marketingowe, informatyczne i księgowe (w celu kompetentnej obsługi zapytania Użytkownika lub realizacji zamówionej usługi).


Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty te gwarantują wykorzystywanie powierzonych danych jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odbywa się na zasadach częstotliwości przeglądania informacji zawartych na stronie internetowejwww.nieruchomoscihossa.pl, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłanie do użytkowników propozycji wykonania określonej akcji np. wysłanie formularza kontaktowego.

Zarządzanie przekazanymi danymi osobowymi.

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne każdemu przysługuje prawo:
- dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania,
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji uprawnień, wyrażenia lub cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:
- adres e-mail: ag.hossa@gmail.com
- wysyłając korespondencję na adres: Hossa Nieruchomości, ul. Ratuszowa 11 lok. 51/52, 03-450 Warszawa.